ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบตู้ MDB, ตู้สวิทบอร์ด,ตู้คอนโทรล สระบุรี,โคราช

                งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

                 ออกแบบระบบประหยัดพลังงาน ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ สำหรับระบบไฟฟ้าโรงงาน                                    อุตสาหกรรม ระบบไฟส่องสว่าง เดินท่อร้อยสาย...

                - ผลดีของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

                - วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

 

 

            

               MDB Control Cabinet

                รับออกแบบ ประกอบตู้ MDB, ตู้ Control, ตู้สวิทบอร์ด ตามความต้องการของลูกค้า สามารถสั่งทำได้ตามขนาดและรูป                   แบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน...

                - การบำรุงรักษาตู้ MDB

                - รายการตรวจสอบบำรุงรักษาคาปาซิเตอร์ (Capacitors Bank) 

 

 

 

             

               ออกแบบติดตั้ง Energy Metering Control, ระบบควบคุมและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

                ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและชุดคอนโทรล สำหรับ Load ต่างๆ เช่น Moter แสงสว่าง ระบบทำความเย็น                         ควบคุมโดย Micro computer หรือ PLC  ร่วมกับ HMI...

 

 

 

 

 

 

                 Air compressor Energy monitoring and controller

                  ใช้ปั้มลมอย่างคุ้มค่าหรือยัง? มีระบบจัดการการใช้เครื่องอัดลมอย่างไร? ในแต่ละวันแต่ละเดือนใช้เครื่องอัดลมใช้                         พลังงานไฟฟ้ากี่kw เท่าไร? ค่าไฟฟ้า? มีการควบคุมพลังงานไฟฟ้าหรือยัง? ทำอย่างไร? 

                  "เรามีคำตอบและบริการ ตรวจสอบประเมินระบบก่อนทำฟรี และประเมินผลต่างหลังทำการติดตั้งระบบควบคุมจัดการใช้                   เครื่องอัดลมและพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง"

 

 

 

             

             Electrical Energy measurements & control

              ออกแบบ วางระบบวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และบันทึกค่าพลังงาน วางแผนระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า การตรวจ                         วัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า มีความสำคัญค่อนข้างมาก ซึ่งจะช่วยให้โรงงานอุตหกรรมและอาคาร                             ทราบถึงการใช้พลังงานและ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 

 

 

 

             Energy Consumption Saving 

            - Factory Automation - Energy Saving Solution for Air Compressors (ระบบอัตโนมัติในโรงงาน - โซลูชั่นที่                       ประหยัดพลังงานสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์)

            - System Structure (โครงสร้างระบบ)

            - Energy Consumption Analysis (การวิเคราะห์การใช้พลังงาน)

            - Cost Analysis  (การวิเคราะห์ต้าทุน)

            - Delta's General Field Oriented Control Drives