งาน PM ตู้ MDB

  

  งานให้บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง  บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า อาทิเช่น งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ( Preventive Maintenance : PM ) บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งแบบ Dry type และ Oil type

-  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้ MDB , ACB , Capacitor , ATS , Bus Duct  และตรวจวัดค่ากราวด์ (Grounding Resistance)

    งานทดสอบระบบสายกราวด์ วัดค่าความต้านทาน ความต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงแก้ไข (grounding resistance measure)                                 

   งานตรวจสอบระบบป้องกัน และปรับการทำงานของเบรกเกอร์ ACB ทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ทดสอบการทำงานของ  overload , short circuit , ground fault

                                                         

  งานตรวจสอบจุดต่อร้อนของระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องส่องความร้อน

  (Terminated Temperature Infrared Thermo Scan Inspection)

  • งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

  • งานปักเสา และ พาดสายไฟฟ้า แรงสูง / แรงต่ำ   

  • งานออกแบบ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และชุด ATS       

  • งานออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้า