งานตู้ไฟฟ้า

   

- บริการรับออกแบบระบบไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบตู้ MDB

 ตัวอย่างตู้ควบคุมต่างๆ

        ตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, DB, ATS, MDB-ATS Panel 

             

         ตู้ควบคุมไฟฟ้า Load Panel (Load Center, DB )


            

        ตู้ควบคุมไฟฟ้า Street Light Control, Motor Pump control By Micro Controller

                   

          

            ตู้ควบคุมไฟฟ้าRelay Control Box

             

        ตู้ควบคุมเครื่องจักรโดย Machine  Control By PIC 

          

       ตู้ควบคุมเครื่องจักรโดย PLC Control Box

             

        ตู้ควบคุมเครื่องจักร Machine Control Panel

      

       ตู้ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ AC Servo Control Panel

      

       ตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์ Inverter Control Panel

          

       Waste Water Treatment Control Panel