การติดตั้งสายไฟเครื่องจักร

   รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ที่ควบคุมโดย PLC หรือ Micro Controller ตามลักษณะงานหรือกระบวนการผลิตที่ลูกค้าต้องการ โดยทำงานรวมกับระบบต่างๆเช่น ระบบนิวเมติกส์ระบบไฮดรอลิกส์ หรือไอดรอเมตริกส์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมเช่น Panel View หรือ HMI หรือกล่องควบคุมแบบ Manual ได้ ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jix&Fixture) ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ การออกแบบ และจัดทำตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ในสายงาน Factory Automation ทุกชนิด ตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ ลูกค้าสามารถกำหนดสเป็คเองหรือให้ทีมงานออกแบบให้ทั้งหมดก็ได้ ไม่ว่าจะงานง่ายมีอุปกรณ์น้อยชิ้น หรือตู้ที่ต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์สูง