รับย้ายติดตั้งซ่อมบำรุง

- บริการเปลี่ยนอุปกรณ์จากรุ่นเก่าหรือรุ่นที่เสื่อมสภาพเป็นรุ่นปัจจุบัน