ตัวอย่างผลงาน

 

                 งานติดตั้งระบบ รอกกว้านสลิงไฟฟ้

                  รอกกว้านสลิงไฟฟ้า เป็นรอกที่ขับเครื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ในพื้นที่จำกัด                         ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสามารถใช้ไฟบ้านได้ การประยุกต์การใช้งาน สามารถใช้ได้ 2 แบบ ทั้งแบบแนวตั้งและการ                   ใช้งานแบบระนาบพื้น

 

 

 

 

    MDB inprovement

    งานการติดตั้ง Partiton เป็นการกั้นระหว้างตู้ MDB1 และ MDB2 เพื่อความเป็นระเบียบ และ ความปลอดภัย ในการเข้ามาบำรุง                       รักษาในครั้งต่อๆไป

 

 

 

 

                งาน PM ตู้ MDB

                 บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า แรงต่ำ ตู้ MBD , ACB , Capacitor , ATS , Bus Duct และตรวจ                      วัดค่ากราวด์ งานตรวจสอบระบบป้องกัน และปรับการทำงานของเบรกเกอร์ ACB ทุกผลิตภัณฑ์เช่น ทดสอบการทำงานของ overload ,                        short circuit ground fault

 

 

                                                                                                                                                                                                       AJECT - Chihama Food Factory Project Electric & HVAC System Insallation

                  Ajinomoto - Chihama Food Factory Electric System for Factory and HVAC System for Cleaning Room (AHU 150,000 Btu 2                       unit)

 

 

 

               Aerator Control panel WWTP

                ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งลากสายและวายริ่งเข้าตู้ ตู้สั่งประกอบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการพร้อม                                     สเป็คอุปกรณ์ภายในตู้ ลูกค้าสามารถกำหนดสเป็คเองได้

 

 

 

                

                ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบเครื่องแีดเทียน

                 เรามีทีมออกแบบที่มีประสบการณ์ในการทำระบบไฟฟ้าควบคุม รองรับงานไฟฟ้าทุกระบบ การทำตู้ไฟฟ้า หรือระบบควบคุมต่างๆ                                พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ มีการตรวจสอบตู้ก่อนการส่งมอบด้วยมาตรฐาน

 

 

                  ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้

                  มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของเครื่องจักรส่วนใหญ่ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้น                       กับมอเตอร์ คงไม่ใช้เรื่องดีแน่ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปลดวงจรก่อนที่มอเตอร์จะ                         เสียหาย

 

 

                Installation of Load Center and LED Light

                 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , Load Center Control Cabinet , LED Lighting 18w Installation , LED Street Lighting ,                                      Emergency Light Unit , Industrial Power (Plug) Socket Panel

 

 

 

 

        งานติดตั้งตู้ LECB

         แม้จะเป็นตู้ควบคุมใบเล็กๆ แต่เราใส่ใจในรายละเอียดความสวยงามตามแบบฉบับ Visual Control เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราเลือก                  อุปกรณ์และทำงานด้วยมืออาชีพ

 

 

 

 
  งานติดตั้งตู้ R-22

ออกแบบพร้อมติดตั้งตู้ R-22 ตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ ลูกค้าสามารถออกแบบและเลือกอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง หรือจะให้ทีมงานออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

 
                             By Pass Control Circuit soft starter for 315 kw , 400kw Motors  

                  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) คือสวิทช์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการ                                 เปิด - ปิด หน้าสัมผัส ในการตัด - ต่อวงจรกำลัง เช่น เปิด - ปิดการทำงานของมอเตอร์    

 

                                                                                                                          

 

            Power Distribution for Process Reflow (Clean Room)

             ออกแบบและจัดทำตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ เดินไฟเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมทั้งวายริ่งสาย เดินรางและ                  ระบบแส่งสว่างทั้งภายนอกและภายใน

 

 

                           

                 งานติดตั้งโคมไฟ หลอด LED พร้อมเดินท่อร้อยสาย

                  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้                             อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก เพราะหากการประหยัดแสงสว่างแล้วทำให้ประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน                           อาคารลดลง เกิดอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียต่างๆ จากสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่นนั้นแล้วก็ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ประหยัดค่าใช้                               จ่ายสุทธิ ที่แท้จริง

 

 

                 งานเปลี่ยนคาปาซิเตอร์

                  ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมทั้ง Auto/Manal , ตรวจสอบแมคเนติคคอนแทคเตอร์ โดยตรวจ Coil และหน้าสัมผัส , ตรวจ                         สอบ Fuse Base และ HRC Circuit Breakers , ทำ Compound บริเวณหน้าสัมผัสเพื่อลดความร้อนจุดเชื่อมต่อ , ตรวจสอบสภาพ                           สายและตรวจขนาดความเหมาะสมของขนาดสายไฟ , ตรวจสอบสภาพและวัดค่า คาปาซิเตอร์(Capacitor Test) , ตรวจวัดค่า                               ความเป็นฉนวน (Mega Ohm Test) , ตรวจสอบการต่อกราวด์ของชุดคาปาซิเตอร์ , ทำความสะอาดและกวดขันน็อต                                                                                                                                

   ผลิตพร้อมติดตั้ง Conveyor 

  คอนเวเยอร์ คือ ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้สายพานลำเลียงในหน่วยของการผลิต