สายไฟ

 ่   

    ขายสายไฟฟ้า ราคาส่งจากโรงงาน ไทยยาซากิ บางกอกเคเบิ้ล ฟูเล่อร์ มอก ไทยยูเนี่ยน ทางร้านจำหน่ายในราคาส่งจากโรงงาน มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ มอก.11-2553 สายไฟฟ้ายี่ห้อไทยยาซากิ สายไฟฟ้ายี่ห้อฟูเลอร์ สายไฟฟ้ามาตรฐานมอก สายไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและ กลุ่มประเทศ เอ อี ซี 

 

    

 

ติดต่อขอส่วนลดสายไฟฟ้า ประกายแสง เอ็นจิเนียริ่งzaki, จำกัด โทร 081 947 5744

++โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ สายไฟทุกยี่ห้อ ลดทันที 45-47% ++

  

   ราคาสายไฟ THW  

ขนาดสายไฟฟ้า

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

 THW

ThaiYazaki
(ไทยยาซากิ)

Bangkok Cable : BCC
(บางกอกเคเบิ้ล)

Thai Union
(ไทยยูเนี่ยน มอก.)

Fuhrer 
(สายไฟฟูเล่อร์)

ความยาวต่อม้วน

100เมตร/ม้วน

100เมตร/ม้วน

90เมตร/ม้วน

100เมตร/ม้วน

 THW 1x1sq.mm

5.80

5.80

5.80

5.80

 THW 1x1.5sq.mm

8.20

8.20

7.70

7.7

 THW 1x2.5sq.mm

12.10

12.10

12.10

12.10

 THW 1x4.0sq.mm

18.70

18.70

18.70

18.70

 THW 1x6.0sq.mm

30.00

30.00

28.30

28.3

 THW 1x10sq.mm

49.30

49.30

49.30

49.30

 THW 1x16sq.mm

76.50

76.50

76.50

76.50

 THWสั่งตัดตามความยาวได้ 100/500เมตร ต่อม้วน

 THW1x25sq.mm

120.00

120.00

120.00

120.00

 THW1x35sq.mm

170.50

170.50

170.50

170.50

 THW1x50sq.mm

229.20

229.20

229.20

229.20

 THW1x70sq.mm

327.70

327.70

327.70

327.70

 THW1x95sq.mm

451.50

451.50

451.50

451.50

 THW1x120sq.mm

572.00

572.00

572.00

572.00

 THW1x150sq.mm

700.00

700.00

700.00

700.00

 THW1x185sq.mm

879.00

879.00

879.00

879.00

 THW1x240sq.mm

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

 THW1x300sq.mm

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

 THW1x400sq.mm

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

 THW1x500sq.mm

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00

   

 

   ราคาสายไฟฟ้า NYY

Nominal cross sectional area
(mm2)
ขนาดพื้นทีหน้าตัด (ตร.มม.)
Number of copper
(No/mm)
จํานวนเส้นลวด (เส้น)
Price
(Baht per Meter)
ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1x1.0 1 22.50
1x1.5 1 25.00
1x2.5 1 29.20
1x4.0 1 39.40
1x6.0 1 58.80
1x10 7 70.50
1x16 7 98.80
1x25 7 144.60
1x35 7 196.00
1x50 19 259.70
1x70 19 352.80
1x95 19 474.00
1x120 19 608.00
1x150 37 746.00
1x185 37 928.00
1x240 37 1,209.00
1x300 61 1,507.00
1x400 61 1,928.00
1x500 61 2,527.00

ราคาสายไฟ NYY

 

Nominal cross
sectional area
(mm2)
ขนาดพื้นทีหน้าตัด (ตร.มม.)
2 Core.
Price
(Baht per Meter)
2 แกน (บาท ต่อ เมตร)
3 Core.
Price
(Baht per Meter)
3 แกน (บาท ต่อ เมตร)
4 Core.
Price
(Baht per Meter)
4 แกน (บาท ต่อ เมตร)
1.0 43.40 48.95 55.70
1.5 48.10 54.90 63.30
2.5 57.60 67.40 78.80
4.0 81.50 96.95 116.60
6.0 112.90 140.00 170.50
10 159.80 205.00 260.20
16 226.20 301.00 392.30
25 332.60 460.10 590.40
35 441.10 622.30 859.00
50 630.30 874.70 1,115.00
70 891.00 1,183.70 1,550.00
95 1,200.00 1,656.90 2,155.00
120 1,490.00 2,092.00 2,726.00
150 1,830.00 2,546.00 3,338.00
185 2,288.00 3,170.00 4,189.00
240 2,992.00 4,145.00 5,519.00
300 3,724.00 5,136.00 6,850.00

 

   ราคาสายไฟ VCT 

 

Nominal cross
sectional area
(mm2)
ขนาดพื้นทีหน้าตัด (ตร.มม.)
2 Core.
Price
(Baht per Meter)
2 แกน (บาท ต่อ เมตร)
3 Core.
Price
(Baht per Meter)
3 แกน (บาท ต่อ เมตร)
4 Core.
Price
(Baht per Meter)
4 แกน (บาท ต่อ เมตร)
0.5 12.85 14.90 18.90
0.75 14.60 18.30 24.20
1.0 17.00 23.10 28.90
1.5 22.60 28.70 37.10
2.5 36.40 51.90 58.00
4.0 52.00 65.60 83.40
6.0 72.95 96.10 125.00
10 127.70 167.60 219.40
16 183.10 243.50 313.60
25 274.80 365.00 469.40
35 364.60 490.00 633.50

 

   ราคาสายไฟ VAF

 

Nominal cross sectional area
(mm2)
ขนาดพื้นทีหน้าตัด (ตร.มม.)
Number of copper
(No/mm)
จํานวนเส้นลวด (เส้น)
Price
(Baht per 100 Meter)
ราคา (บาท ต่อ 100 เมตร)
2x1.0 1 883
2x1.5 1 1,236
2x2.5 1 1,987
2x4.0 1 3,162
2x6.0 7 5,171
2x10 7 8,137
2x16 7 12,468

 

  ราคาสายไฟ CV

 

Nominal cross
sectional area
(mm2)
ขนาดพื้นทีหน้าตัด (ตร.มม.)
1 Core.
Price
(Baht per Meter)
1 แกน (บาท ต่อ เมตร)
2 Core.
Price
(Baht per Meter)
2 แกน (บาท ต่อ เมตร)
3 Core.
Price
(Baht per Meter)
3 แกน (บาท ต่อ เมตร)
4 Core.
Price
(Baht per Meter)
4 แกน (บาท ต่อ เมตร)
2.5 (7 ST) 24.95 56.50 70.65 87.20
4 31.45 71.50 92.00 114.70
6 41.30 93.80 122.00 153.00
10 54.50 120.00 165.00 224.00
16 81.00 185.00 252.00 330.00
25 123.50 295.00 400.00 523.00
35 170.00 397.00 540.00 707.00
50(19 ST) 234.50 530.00 728.00 965.00
70 329.00 736.00 1,029.00 1,360.00
95 453.00 1,012.00 1,405.00 1,870.00
120(37 ST) 575.00 1,277.00 1,790.00 2,380.00
150 704.00 1,566.00 2,200.00 2,930.00
185 882.00 1,952.00 2,770.00 3,700.00
240(61 ST) 1,156.00 2,555.00 3,620.00 4,850.00
300 1,460.00 3,193.00 4,520.00 6,310.00
400 1,870.00 4,068.00 5,900.00 7,970.00
500 2,500.00      
630 3,200.00      
800(91 ST) 4,005.00      

 

   

ติดต่อขอส่วนลดสายไฟฟ้า ประกายแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร 081 947 5744

++โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ สายไฟทุกยี่ห้อ ลดทันที 45-47% ++

 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและ % ส่วนลดกับทางร้านก่อนการสั่งซื้อ