ราคาสายไฟ THW

สายไฟ THW เป็นสายไฟฟ้า ชนิดทนแรงดัน 750โวลต์เป็นสายเดี่ยวนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้าสามเฟสปกติ แกนของสายประเภทนี้มีตัวนำทองแดงจะมีหลายสายร้อยเป็นสายใหญ่หนึ่งแกน การใช้งานคือใช้เดินลอยด้วยตัวยึดทำจากวัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสาย หรือเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ท่อ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง

 +++โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ สายไฟทุกยี่ห้อ ลดทันที 45-47 %

ขนาดสายไฟฟ้า

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

ราคาตั้งต่อเมตร

 THW

ThaiYazaki
(ไทยยาซากิ)

Bangkok Cable : BCC
(บางกอกเคเบิ้ล)

Thai Union
(ไทยยูเนี่ยน มอก.)

Fuhrer 
(สายไฟฟูเล่อร์)

ความยาวต่อม้วน

100เมตร/ม้วน

100เมตร/ม้วน

90เมตร/ม้วน

100เมตร/ม้วน

 THW 1x1sq.mm

5.80

5.80

5.80

5.80

 THW 1x1.5sq.mm

8.20

8.20

7.70

7.7

 THW 1x2.5sq.mm

12.10

12.10

12.10

12.10

 THW 1x4.0sq.mm

18.70

18.70

18.70

18.70

 THW 1x6.0sq.mm

30.00

30.00

28.30

28.3

 THW 1x10sq.mm

49.30

49.30

49.30

49.30

 THW 1x16sq.mm

76.50

76.50

76.50

76.50

 THWสั่งตัดตามความยาวได้ 100/500เมตร ต่อม้วน

 THW1x25sq.mm

120.00

120.00

120.00

120.00

 THW1x35sq.mm

170.50

170.50

170.50

170.50

 THW1x50sq.mm

229.20

229.20

229.20

229.20

 THW1x70sq.mm

327.70

327.70

327.70

327.70

 THW1x95sq.mm

451.50

451.50

451.50

451.50

 THW1x120sq.mm

572.00

572.00

572.00

572.00

 THW1x150sq.mm

700.00

700.00

700.00

700.00

 THW1x185sq.mm

879.00

879.00

879.00

879.00

 THW1x240sq.mm

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

 THW1x300sq.mm

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

 THW1x400sq.mm

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

 THW1x500sq.mm

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00

 

 

 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและ% ส่วนลดกับทางร้านก่อนการสั่งซื้อ