ราคาสายไฟ NYY

สายไฟ NYY  มีทั้งชนิดแกน เดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะเป็นสายกลมเช่นกันสายชนิดนี้ทนแรงดัน 750โวลต์นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันเนื่องจากถูกออกแบบให้มีความคงทนต่อ สภาพแวดล้อมเพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งบางสำหรับสายเอ็นวายวายชนิดสายเดี่ยว สายชนิดนี้จะมีฉนวนหุ้มแกนหนึ่งชั้นและมีเปลือกเพียงชั้นเดียวทำหน้าที่ ป้องกันความเสียหายทางกาย สำหรับสายเอ็นวายวายที่มีหลายแกนขึ้นไปอาจจะถูกเรียกว่าสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียวอีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนร้อยเกลียวเข้าด้วยกันจนมีลักษณะกลม และมีเปลือกนอกหุ้มแล้วอีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ สายเอ็นวายวายหลายแกนจะมีชนิด  2 แกนและ 4 แกนซึ่งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายชนิดนี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น สายเอ็นวายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นสายเอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟอยู่3เส้นและมีสายนิวทรัลอีกหนึ่งเส้นมีขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณ ครึ่งหนึ่งของสายเส้นไฟจึงเหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 เฟส4สาย อีกประเภทหนึ่งคือสายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด์ (NYY-G) คือเป็นสายชนิด 2แกน 3แกน และ4แกนที่มีสายดิน (Groud) รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งเส้นจึงเหมาะที่จะใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน สายเอ็นวายๆทุกชนิดสามารถเดินใต้ดินได้โดยตรงเพราะมีเปลือกชั้นอกทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อม

+++โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ สายไฟทุกยี่ห้อ ลดทันที 45-47 %

 

 

รายการ 1C 2C 3C 4C
YAZAXI-NYY 1 22.5 43.4 48.95 55.7
YAZAXI-NYY 1.5 25 48.1 54.9 63.3
YAZAXI-NYY 2.5 29.2 57.6 67.4 78.8
YAZAXI-NYY 4 39.4 81.5 96.95 116.6
YAZAXI-NYY 6 58.8 112.9 140 170.5
YAZAXI-NYY 10 70.5 159.8 205 260.2
YAZAXI-NYY 16 98.8 226.2 301 392.3
YAZAXI-NYY 25 144.6 332.6 460.1 590.4
YAZAXI-NYY 35 196 441.1 622.3 859
YAZAXI-NYY 50 259.7 630.3 874.7 1115
YAZAXI-NYY 70 352.8 891 1183.7 1550
YAZAXI-NYY 95 474 1200 1656.9 2155
YAZAXI-NYY 120 608 1490 2092 2726
YAZAXI-NYY 150 746 1830 2546 3338
YAZAXI-NYY 185 928 2288 3170 4189
YAZAXI-NYY 240 1209 2992 4145 5519
YAZAXI-NYY 300 1507 3724 5136 6850
YAZAXI-NYY 400 1928      
YAZAXI-NYY 500 2527      

 

 

รายการ 2C 3C 4C
YAZAXI-NYY-GRD 1/1 58.3 67.1 71.67
YAZAXI-NYY-GRD 1.5/1 66 75.9 86.77
YAZAXI-NYY-GRD 2.5/1.5 81.4 96.42 120.21
YAZAXI-NYY-GRD 4/2.5 110.79 141.89 177.28
YAZAXI-NYY-GRD 6/4 160.6 206.11 259.06
YAZAXI-NYY-GRD 10/4 233.2 300.71 389.15
YAZAXI-NYY-GRD 16/6 336.96 456.03 580.37
YAZAXI-NYY-GRD 25/6 510.4 673.67 859.47
YAZAXI-NYY-GRD 35/10 697.3 946 1226.04
YAZAXI-NYY-GRD 50/10 895.18 1229.68 1580.39
YAZAXI-NYY-GRD 70/10 1211.51 1675.66 2184.57
YAZAXI-NYY-GRD 95/16 1657.82 2305.88 3012.95
YAZAXI-NYY-GRD 120/16 2056.03 2880.97 3754.54
YAZAXI-NYY-GRD 150/25 2543.59 3553.17 4619.57
YAZAXI-NYY-GRD 185/25 3133.98 4391.13 5741.53
YAZAXI-NYY-GRD 240/35 4112.99 5770.08 7494.04
YAZAXI-NYY-GRD 300/35 5067.8 7117.18 9343.59

 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและ % ส่วนลดกับทางร้านก่อนการสั่งซื้อ