ราคาสายไฟ VAF

สายไฟ VAF  เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝังดินที่ปีกานป้องกันน้ำซึม เข้าท่อ ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไปสายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์เช่นกัน (ในระบบ3เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ1 เฟสแรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้)

 

 

รายการ ราคา/ขด ส่วนลด
YAZAXI-VAF 2×1 830 45%
YAZAXI-VAF 2×1.5 1200 45%
YAZAXI-VAF 2×2.5 1935 45%
YAZAXI-VAF 2×4 2995 45%
YAZAXI-VAF 2×6 4770 45%
YAZAXI-VAF 2×10 7710 45%
YAZAXI-VAF 2×16 11950 45%

      

 

รายการ ราคา/ขด ส่วนลด
YAZAXI-VAF-GRD 2x1/1 2340 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x1.5/1 3050 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x2.5/1.5 4200 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x4/2.5 6230 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x6/4 10090 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x10/4 13900 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x16/6 20900 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x25/6 31200 45%
YAZAXI-VAF-GRD 2x35/10 44700 45%

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและ% ส่วนลดกับทางร้านก่อนการสั่งซื้อ