ราคาสายไฟ CV

สายไฟ CV  คือ สายที่ทนความร้อนได้สูงและมีความแข็งแรงทนต่อแรงเสียดสีได้ดีสายชนิดนี้มีทั้งแกนเดียว และหลายแกน (Multi-Core)มีเปลือกนอก เพื่อป้องกัน ความเสียหาย ทางกายภาพ

 

+++โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ สายไฟทุกยี่ห้อ ลดทันที 45-47%

 

 

Nominal cross
sectional area
(mm2)
ขนาดพนทีÉหนาตด (ตร.มม.)
1 Core.
Price
(Baht per Meter)
1 แกน (บาท ต่อ เมตร)
2 Core.
Price
(Baht per Meter)
2 แกน (บาท ต่อ เมตร)
3 Core.
Price
(Baht per Meter)
3 แกน (บาท ต่อ เมตร)
4 Core.
Price
(Baht per Meter)
4 แกน (บาท ต่อ เมตร)
2.5 (7 ST) 24.95 56.50 70.65 87.20
4 31.45 71.50 92.00 114.70
6 41.30 93.80 122.00 153.00
10 54.50 120.00 165.00 224.00
16 81.00 185.00 252.00 330.00
25 123.50 295.00 400.00 523.00
35 170.00 397.00 540.00 707.00
50(19 ST) 234.50 530.00 728.00 965.00
70 329.00 736.00 1,029.00 1,360.00
95 453.00 1,012.00 1,405.00 1,870.00
120(37 ST) 575.00 1,277.00 1,790.00 2,380.00
150 704.00 1,566.00 2,200.00 2,930.00
185 882.00 1,952.00 2,770.00 3,700.00
240(61 ST) 1,156.00 2,555.00 3,620.00 4,850.00
300 1,460.00 3,193.00 4,520.00 6,310.00
400 1,870.00 4,068.00 5,900.00 7,970.00
500 2,500.00      
630 3,200.00      
800(91 ST) 4,005.00      

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและ% ส่วนลดกับทางร้านก่อนการสั่งซื้อ